Lekcja muzealna - "Czar czcionki"


Wycieczka Koła Bibliotecznego- lekcja muzealna:
„Czar czcionki- w oficynie drukarskiej”
  Pięknego grudniowego dnia Anno Domini 2013 Koło Biblioteczne odbyło podróż w czasie i przestrzeni podczas lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.
Celem lekcji było przedstawienie historii pisma oraz książki ze szczególnym uwzględnieniem przełomowego znaczenia wynalazku druku i jego wpływu na rozwój ludzkości. Zajęcia stanowiły połączenie lekcji muzealnej z warsztatami praktycznymi – ich tematyka obejmowała historię pisma oraz ewolucję materiałów i technik piśmienniczych.
  W pierwszej części lekcji prowadzący zajęcia pracownik muzeum krótko omówił dzieje pisma w starożytności i średniowieczu. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z oryginalnymi materiałami pisarskimi stosowanymi w tych epokach: papirusem i pergaminem. Poznali także charakterystyczne elementy dawnych ksiąg, między innymi bogato zdobione inicjały. 

 

 
Podczas ćwiczenia warsztatowego każdy uczeń  złożył z czcionek przygotowany tekst. Korzystając z zasobów pracowni (prasa drukarska, zestawy czcionek itp.), uczniowie mieli okazję wczuć sie w rolę dawnych drukarzy i zecerów. Ich zadaniem było również wykonanie odbitki druku okoliczniościowego, którą każdy otrzymał na pamiątkę. Dzięki ćwiczeniu praktycznemu uczestnicy wycieczki poznali metody pracy w warsztacie drukarskim oraz korzyści, które przyniósł dla piśmiennictwa wynalazek Jana Gutenberga. 
Uczestnicy ukończyli zajęcia wzbogaceni w wiedzę o materiałach piśmienniczych stosowanych w przeszłości, technikę druku i elementy budowy książki. Potrafią wyjaśnić na czym polega przełomowe znaczenie wynalazku Jana Gutenberga oraz umieją opisać działalność rzemieślników w XVIII- wiecznym mieście na przykładzie zrekonstruowanego warsztatu drukarskiego.

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz